ویدیوها

euronews_icons_loading
نجات بچه لاک پشت ها در سواحل فلوریدا

نجات بچه لاک پشت ها در سواحل فلوریدا

گارد ساحلی فلوریدار 25 بچه لاک پشت را که از مجل زندگی خود دور شده بودند، به محل زندگی شان باز گرداندند.