ویدیوها

euronews_icons_loading
بحران کاله

بحران کاله

سخنگوی کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد روز پنج شنبه عنوان کرد که اعضای اتحادیه اروپا برای حل بحران پناهندگی در این قاره نیاز به همکاری بیشتری با یکدیگر دارند. اروپا اکنون با مشکل ورود هزاران مهاجر به این قاره مواجه است که در جست و جوی یک زندگی بهتر هستند.

بیش از سه هزار پناهجو اکنون در اردوگاهی موقت در شهر کاله در انتظار هستند تا با یافتن راهی خود را به بریتانیا برسانند.

این بندر که در شمال فرانسه قرار دارد، به یکی از ورودیهای اصلی پناهجویانی تبدیل شده که قصد اقامت در اروپا را دارند. برخی از جزایر ایتالیایی و یونانی نیز همراه با کاله به عنوان یک نقطه ورود اصلی برای کسانی که از طریق دریای مدیترانه از شرق آفریقا یا خاورمیانه خود را به اروپا می رسانند، محسوب می شود.