ویدیوها

euronews_icons_loading
خانواده ها پاسخ می خواهند

خانواده ها پاسخ می خواهند

بستگان مسافران چینی هواپیمای مفقوده پرواز ام.اچ ۳۷۰، روز جمعه در اعتراض به شرکت هواپیمایی مالزیایی در محل این شرکت حضور یافتند.

آنها گفته های نجیب رزاق نخست وزیر مالزی در مورد یافتن بقایای هواپیما در جزیره فرانسوی ریونیون در اقیانوس هند را قبول نمی کنند.

از نظر خویشاوندان قربانیان این سانحه هوایی، هنوز پرسشهای بسیاری در مورد ناپدید شدن این هواپیما و بی خبری از آن بی پاسخ مانده است.