ویدیوها

euronews_icons_loading
نجات کودک چینی از میان دیوار بتونی

نجات کودک چینی از میان دیوار بتونی

یک پسر بچه هفت ساله چینی که در استان هونان چین در میان دو دیوار گیر کرده بود، توسط آتشنشانان نجات داده شد.