ویدیوها

euronews_icons_loading
سیلاب شدید در ایتالیا

سیلاب شدید در ایتالیا

بارش شدید باران باعث وقوع سیلاب در منطقه کالابریا واقع در جنوب ایتالیا شد.

امدادگران موفق به نجات چهل نفر شدند اما همچنان تعدادی در خانه هایشان گیر افتاده اند.