ویدیوها

euronews_icons_loading
دویدن با بهترین دوست خود

دویدن با بهترین دوست خود

بیش از سه هزار دونده به همراه سگ هایشان در بوئنوس آیرس دویدند. شعار مسابقه امسال «دوی سگها» این بود: «با بهترین دوست خود بدوید!» سازمان دهندگان این مسابقه سالانه هدف خود را آگاهی بخشی در مورد مسئولیت مراقبت از حیوانات خانگی در شهرهای بزرگ می دانند. شرکت کنندگان در این مسابقه مسیرهای یک، سه، و پنج کیلومتری را به همراه سگهای خانگی شان می دوند.