ویدیوها

euronews_icons_loading
روز استقلال ویتنام

روز استقلال ویتنام

روز چهارشبنه، دوم سپتامبر، بیش از سی هزار نفر در یک رژه نظامی در هانوی، پایتخت ویتنام شرکت کردند. این رژه به مناست هفتادمین سالگرد استقلال این کشور از فرانسه در سال ۱۹۴۵
برگزار شد.