ویدیوها

euronews_icons_loading
تلاش برای نجات کوسه ۳۰ فوتی

تلاش برای نجات کوسه ۳۰ فوتی

گروهی در مِین، واقع در لوبک آمریکا سعی کردند تا کوسه ای بطول ۳۰ فوت را که امواج به ساحل کشانده بود نجات دهند. آنها ساعت ها با سطل آب را به آبشش های کوسه ریختند. اما تلاش های آنان در نهایت بی ثمر ماند.