ویدیوها

euronews_icons_loading
فوران آتشفشان پیتون دو لا فورنز در جزیره رئونیون فرانسه

فوران آتشفشان پیتون دو لا فورنز در جزیره رئونیون فرانسه

آتشفشان «پیتون دو لا فورنز» در جزیره رئونیون فرانسه ۱۰ روز است که دوباره فعال شده است و فوران می کند. فوران این آتشفشان که چهارمین فوران آن در سال جاری است گردشگران را برای تماشا به خود جلب کرده است.