ویدیوها

euronews_icons_loading
تصادف کامیونی با خودروها در بزرگراهی در چین

تصادف کامیونی با خودروها در بزرگراهی در چین

این تصویر نشان می دهد که چگونه این کامیون حامل سوخت در حالی که خودروها در ترافیک بزرگراه ایستاده اند با سرعت به سمت آنها حرکت کرده و بیش از ۳۰ خودرو را منهدم می کند. در این حادثه که در بزرگراهی در جنوب شرقی چین رخ داد ۸ تن مجروح شدند.