ویدیوها

euronews_icons_loading
پسر جوان پناهجوی سوری همراه با سگش

پسر جوان پناهجوی سوری همراه با سگش

یک پسر جوان سوری علی رغم مجاز نبودن به همراه داشتن سگش در سفر به اروپا، در نهایت توانست با گرفتن یک پاسپورت برای آن، این حیوان خانگی را از دمشق به اروپا بیاورد.