ویدیوها

euronews_icons_loading
کاهش ورود پناهجویان به جزایر یونان

کاهش ورود پناهجویان به جزایر یونان

نگرانی از وقوع طوفان، باعث کاهش قایقهای حامل پناهجویان سوری شده است. در حالی که در حالت عادی روزانه بیست قایق وارد جزیره لسبوس می شدند، این تعداد هم اکنون به سه قایق کاهش یافته است.