ویدیوها

euronews_icons_loading
جشن اکتبر: لباسهای سنتی بایرن، موسیقی و آبجو

جشن اکتبر: لباسهای سنتی بایرن، موسیقی و آبجو

به سنت هرساله هزاران گردشگر به شهر مونیخ آلمان آمده اند تا در جشنواره اکتبر شرکت کنند.