ویدیوها

euronews_icons_loading
استقبال خانواده های ملوانان آمریکایی ازورود ناو جدید به بندری در ژاپن

استقبال خانواده های ملوانان آمریکایی ازورود ناو جدید به بندری در ژاپن

ناو رونالد ریگان آمریکا، وارد بندر یوکوسوکای ژاپن شد تا جایگزین ناو جورج واشنگتن شود. این ناو برای تعمیرات به آمریکا بازگردانده شده بود.