ویدیوها

euronews_icons_loading
آخرین روز جشن آبجو

آخرین روز جشن آبجو

بزرگترین جشنواره آبجو در جهان در شهر مونیخ آلمان، آخرین روز خود را نیز پشت سر گذاشت. برگزار کنندگان این مراسم می گویند شرکت کنندگان در جشنواره ۱۶ روزه امسال هفت میلیون و ۳۰۰ هزار لیتر آبجو نوشیدند.