ویدیوها

euronews_icons_loading
پناهجویان تازه از راه رسیده در مرز صربستان

پناهجویان تازه از راه رسیده در مرز صربستان

پناهجویان در یک مرکز ثبت نام در مرز صربستان به سوی موانع هجوم می آورند و از روی آنها می گذرند. بنا بر گزارش آژانس پناهندگان سازمان ملل متحد روزانه هزاران پناهجو به این منطقه ی مرزی سرازیر می شوند.