ویدیوها

euronews_icons_loading
مخالفت بلژیکی ها با سیاستهای ریاضت اقتصادی دولت

مخالفت بلژیکی ها با سیاستهای ریاضت اقتصادی دولت

در حاشیه برگزاری تجمع هشتاد هزار نفری روز چهارشنبه در بروکسل، پایتخت بلژیک در اعتراض به سیاستهای ریاضت اقتصادی دولت شارل میشل، نخست وزیر، گروهی از معترضان با پرتاب سنگ با پلیس درگیر شدند. این تظاهرات به دلیل مخالفت ده ها هزار تن از بلژیکی ها با سیاستهایی همچون افزایش مالیاتها و افزایش سن بازنشستگی برگزار شده بود.