ویدیوها

euronews_icons_loading
تظاهرات کارگری در آفریقای جنوبی

تظاهرات کارگری در آفریقای جنوبی

هزاران کارگر بخش صنعتی در آفریقای جنوبی به دعوت سندیکای خود و برای اعتراض به فساد مالی به خیابان آمدند.