ویدیوها

euronews_icons_loading
اولین حضور بابانوئل پیش از سال نو میلادی در آلمان

اولین حضور بابانوئل پیش از سال نو میلادی در آلمان

بابانوئل (سانتا) پیش از سال نو میلادی برای اولین بار در یک اداره پست در یکی از شهرهای آلمان دیده شده است.