ویدیوها

euronews_icons_loading
پارلمان فرانسه با تایید اولاند سرود ملی را سر داد

پارلمان فرانسه با تایید اولاند سرود ملی را سر داد

نمایندگان پارلمان فرانسه به نشانه همبستگی سیاسی روز دوشنبه سرود ملی این کشور را در پارلمان سر دادند. آنان در این روز با خواست فرانسوا اولاند، رئیس جمهوری برای تغییر قانون اساسی جهت مقابله با افراط گرایی در این کشور موافقت کردند.