ویدیوها

طرفداران فوتبال فرانسه و بریتانیا یکصدا سرود ملی فرانسه را می خوانند

طرفداران فوتبال فرانسه و بریتانیا یکصدا سرود ملی فرانسه را می خوانند

در استادیوم فوتبال ومبلی بریتانیا، ابتدا سرود ملی «خدا نگهدار ملکه باد» پخش شد و سپس با پخش «مارسییز»، سرود ملی فرانسه تمام حاضران در استادیوم از جمله پرنس ویلیام و مربیان هر دو تیم فوتبال در ادای احترام به کشته شدگان حادثه تروریستی جمعه شب پاریس، شروع به خواندن «مارسییز» کردند.