ویدیوها

euronews_icons_loading
گردهمایی اعضای سازمان بین المللی فرهنگ ترک در شهر ماری ترکمنستان

گردهمایی اعضای سازمان بین المللی فرهنگ ترک در شهر ماری ترکمنستان

اعضای سازمان بین المللی فرهنگ ترک در شهر ماری ترکمنستان گرد هم جمع شدند.

این مراسم با رقص و موسیقی سنتی و دیگر فعالیتهای فرهنگی همراه بود.