ویدیوها

euronews_icons_loading
استخر پارتی میمون ها

استخر پارتی میمون ها

بیش از ۹۰ میمون در اولین استخر پارتی زمستانی امسال در شمال هوکایدو ژاپن شرکت کردند.