ویدیوها

euronews_icons_loading
ژاپن: خوشنیوسی و نقاشی به سبک فیل ها

ژاپن: خوشنیوسی و نقاشی به سبک فیل ها

بازدیدکنندگان از یک باغ وحش در ایچیهارا (شهری در نزدیکی توکیو) مسحور هنرنمایی دو فیل هستند که مهارت خود را در خوشنویسی و نقاشی به نمایش می گذاشته اند. در سال 2016 که سال میمون لقب گرفته، یوکیما فیل هشت ساله با قلمویی سر یک میمون را نقاشی می کند و ریریکا خواهر دو ساله یوکیما نام خود را به حروف چینی بر روی تابلو می نویسد. این نخستین نمایش عمومی این دو فیل بوده است.