ویدیوها

euronews_icons_loading
استفاده پلیس کلن از ماشین های آبپاش برای متفرق کردن تجمع مخالفان مهاجرت

استفاده پلیس کلن از ماشین های آبپاش برای متفرق کردن تجمع مخالفان مهاجرت

پلیس ضد شورش در شهر کلن آلمان برای متفرق کردن تجمع هواداران جنبش دست راستی پگیدا ماشین های آب پاش را بکار گرفت. این جنبش ضد اسلامی شدن اروپا مخالف سیاست مهاجرتی دولت مرکل است.