ویدیوها

euronews_icons_loading
بازدید رئیس مجمع عمومی سازمان ملل از اردوگاه آوارگان زعتری در اردن

بازدید رئیس مجمع عمومی سازمان ملل از اردوگاه آوارگان زعتری در اردن

موگنس لیکه توفت، رئیس مجمع عمومی سازمان ملل متحد از اردوگاه آوارگان زعتری در اردن بازدید می کند. آقای لیکه توفت می گوید هدف از این دیدار آشنایی با مشکلات آوارگان از نزدیک و جلب حمایت کشورهای جهان از آوارگان و هم چنین کشورهای میزبان آنهاست.