ویدیوها

euronews_icons_loading
سیرک در واتیکان

سیرک در واتیکان

اعضای یک گروه سیرک، روز چهارشنبه، در حضور پاپ فرانچسکو در میدان سن پیترو هنرنمایی کردند.