ویدیوها

euronews_icons_loading
کشاورزان یونانی بزرگراه منتهی به فرودگاه آتن را مسدود کردند

کشاورزان یونانی بزرگراه منتهی به فرودگاه آتن را مسدود کردند

کشاورزان یونانی روز جمعه در اعتراض به برنامه دولت این کشور برای انجام اصلاحات در نظام بازنشستگی، یکی از جاده های منتهی به فرودگاه بین المللی آتن را برای مدت یک ساعت با تراکتور مسدود کردند. این اصلاحات، بخشی از تعهد دولت یونان برای دریافت سومین بسته کمک مالی بین المللی است.