ویدیوها

euronews_icons_loading
کوتاه شدن مسیر مسابقه سورتمه رانی به دلیل گرمای هوا

کوتاه شدن مسیر مسابقه سورتمه رانی به دلیل گرمای هوا

گرمای هوا باعث شد مسیر بیستمین دور از مسابقه سورتمه رانی با سگ در جمهوری چک کوتاهتر از مسیر هرساله تعیین شود. در مسابقه امسال که روز چهارشنبه آغاز شد، بیش از ۱۰۰ شرکت کننده همراه با ۷۰۰ سگ از هشت کشور حضور داشتند.