ویدیوها

euronews_icons_loading
آذرخش آتشفشانی

آذرخش آتشفشانی

یکی از فعال ترین آتشفشان های ژاپن جمعه شب فوران کرد اما گزارشی از تلفات یا خسارات احتمالی این آتشفشان در دست نیست. آخرین آتشفشان بزرگ در این کوهستان در سپتامبر سال گذشته روی داده بود.