ویدیوها

euronews_icons_loading
قلب یخی برای سمور دریایی

قلب یخی برای سمور دریایی

در آستانه جشن ولنتاین این سمور دریایی از طرف مربی اش یک تکه قلب یخی دریافت کرد. این سمور یوتان نام دارد و در “بهشت دریایی” یوکوشاما هایجی مای ژاپن زندگی می کند.