ویدیوها

euronews_icons_loading
اعتراض رانندگان تاکسی در اسپانیا در اعتراض به اوبر

اعتراض رانندگان تاکسی در اسپانیا در اعتراض به اوبر

رانندگان تاکسی در اعتراض به برنامه تاکسی یاب اوبر در اسپانیا تجمع کردند. رانندگان تاکسی خیابانها را بند آوردند و با به صدا درآوردن بوقهای خود، اعتراض خود را نشان دادند. معترضان می گویند که افرادی که به عنوان راننده از طریق این برنامه گوشیهای هوشمند فعال هستند، از مقرراتی که بر رانندگان تاکسیهای مرسوم اعمال می شود، معافند. خدمات اوبر هنوز در اسپانیا فعال نشده و منتظر حکم دادگاه در این مورد است.