ویدیوها

euronews_icons_loading
موج سواری در خلیج وایمئا

موج سواری در خلیج وایمئا

علاقمندان به موج سواری در رقابت های بزرگ «ادی» در وایمئا در هاوایی شرکت کردند. ادی هنگامی برگزار می شود که امواج خلیج وایمئا به شش متر برسد. از سال ۱۹۸۴ تا کنون این رویداد تنها ۹ بار رخ داده است.