ویدیوها

euronews_icons_loading
لبخندهای اسکاری

لبخندهای اسکاری

ستارگان سینما پیش از ورود به سالن تئاتر دالبی برای شرکت در هشتاد و هشتمین مراسم اسکار، پا بر روی پربیننده ترین فرش قرمز جهان گذاشتند.