ویدیوها

euronews_icons_loading
دزدی از فروشگاه اسلحه در هیوستون

دزدی از فروشگاه اسلحه در هیوستون

تصاویر ویدئویی، افرادی را نشان می دهد که با ورود به فروشگاهی در هیوستون در ایالت تگزاس آمریکا اقدام به غارت اسلحه می کنند.