ویدیوها

euronews_icons_loading
تصاویر نادر از شفق شمالی در ایرلند

تصاویر نادر از شفق شمالی در ایرلند

یک رصدگر خوش شانس که شاهد پدیده نادر شفق شمالی بود، حرکت رنگ ها و ابرها در این منظره بر فراز قصر کینبین واقع در شهرستان انتریم در ایرلند شمالی را ثبت کرده است.