ویدیوها

euronews_icons_loading
گفتگوهای پارلمانی در کوزوو با چاشنی گاز اشک آور

گفتگوهای پارلمانی در کوزوو با چاشنی گاز اشک آور

برای چندمین بار از ماه اکتبر گذشته تا کنون، نمایندگان مخالف در پارلمان کوزوو در جریان گفتگوها در صحن مجلس نمایندگان، گاز اشک آور پرتاب کردند.

آنها با توافق دولت کوزوو با صربستان که با میانجیگری اتحادیه اروپا انجام می شود و با هدف اعطای قدرت بیشتر به اقلیت صرب کوزوو صورت می گیرد، مخالفند.

پرتاب گاز اشک آور طی ماههای اخیر به امری عادی در جلسات عمومی پارلمان تبدیل شده است.