ویدیوها

euronews_icons_loading
روشن کردن لامپهای خورشیدی به ابتکار "صلح سبز" در بوداپست

روشن کردن لامپهای خورشیدی به ابتکار "صلح سبز" در بوداپست

روشن کردن لامپهایی که با انرژی خورشیدی کار می کنند در میدان مرکزی بوداپست در پنجمین سالگرد حادثه فوکوشیما به ابتکار “صلح سبز”.