ویدیوها

euronews_icons_loading
لندن به رنگ بروکسل

لندن به رنگ بروکسل

ساختمانهای مشهور لندن به نشانه همبستگی با مردم بروکسل با نور به رنگ پرچم بلژیک درآمدند. در پی حملات مرگبار در شهر بروکسل در کشور بلژیک سه روز عزای عمومی اعلام شده است.