ویدیوها

فلیپینی های کاتولیک به خود شلاق می زنند

فلیپینی های کاتولیک به خود شلاق می زنند

<p>در فیلیپین، کاتولیکها با شلاق زدن بر پشت خود، سنت خودزنی برای کسب آمرزش در جریان «چله روزه» را زنده نگه می دارند. چله روزه به ۶ هفته منتهی به عید پاک اطلاق می شود؛ مؤمنان مسیحی در این مدت به روزه داری و پرهیز می پردازند.</p>