ویدیوها

euronews_icons_loading
آغاز سال تحصیلی در کره شمالی

آغاز سال تحصیلی در کره شمالی

جشن آغاز سال تحصیلی در کره شمالی برگزار شد. دوره تحصیل در این کشور ۱۲ سال است.