ویدیوها

euronews_icons_loading
اعتراض مدافعان حقوق مهاجران در مرز اتریش

اعتراض مدافعان حقوق مهاجران در مرز اتریش

حدود پانصد نفر از مدافعان حقوق مهاجران روز یکشنبه در مرز اتریش و ایتالیا در اعتراض به بستن مرزها توسط اتریش و ایجاد محدودیت در پذیرش مهاجران دست به تظاهرات زدند. این اعتراضات را فعالان ایتالیایی حقوق بشر سازماندهی شده بود. پلیس اتریش می گوید پنجاه نفر از معترضانی را که به نیروهای پلیس حمله کرده و به تخریب اموال پرداخته بودند، بازداشت کرده است.