ویدیوها

euronews_icons_loading
زندگی پانداها در حیات وحش

زندگی پانداها در حیات وحش

دوربینهای مستقرشده در استان گانسو در شمال غربی چین زندگی پانداها را در حیات وحش به تصویر کشیده اند.