ویدیوها

euronews_icons_loading
رقص در معبد ایتسوکوشیما

رقص در معبد ایتسوکوشیما

وزرای خارجه کشورهای صنعتی عضو «گروه ۷» یکشنبه شب از رقص سنتی ژاپنی که در معبد ایتسوکوشیما، یکی از مقدس ترین اماکن متعلق به آیین شینتو برگزار شد، لذت بردند.