ویدیوها

euronews_icons_loading
جشنواره آب بازی در تایلند برغم خشکسالی

جشنواره آب بازی در تایلند برغم خشکسالی

روز چهارشنبه در تایلند یک جشنواره آب بازی با وجود خشکسالی کم سابقه در این کشور برگزار شد. از خشکسالی فعلی در تایلند به عنوان شدیدترین خشکسالی دو دهه اخیر یاد می شود.

جشن سالانه سونگکران در تایلند در حالی آغاز شد که نخست وزیر این کشور از مردم خواسته است در مصرف آب صرفه جویی کنند.

خشکسالی ۱۴ استان از ۷۶ استان تایلند را تحت تاثیر قرار داده است و مزارع وسیعی را در این کشور تهدید می کند.