ویدیوها

euronews_icons_loading
سرقت مسلحانه مانع از بوسه های عاشقانه زوج آمریکایی نشد

سرقت مسلحانه مانع از بوسه های عاشقانه زوج آمریکایی نشد

به نظر می رسد هیچ چیز نمی تواند مانع از بوسه های عاشقانه زوجی آمریکایی شود.

این زوج حتی پس از ورود سارقان مسلح به میخانه ای در شهر بیلینگز در ایالت مونتانای آمریکا بوسه های عاشقانه خود را متوقف نکردند.

به گفته یکی از کارکنان این میخانه سه سارق مسلح در حالی که صورت خود را پوشانده بودند و دستکش به دست داشتند وارد این محل شدند و درخواست پول نقد کردند.

پلیس در شهر بیلینگز می گوید هنوز موفق به دستگیری سارقان نشده است.