هنرنمایی یک شامپانزه روی سیم های برق شهری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

هنرنمایی یک شامپانزه روی سیم های برق شهری

<p>مقامات محلی در شمال ژاپن موفق به نجات یک شامپانزه نر که از باغ وحش فرار کرده بود، شدند. این شامپانزه پس از فرار از باغ وحش بالای تیر چراغ برق رفته بود و در نهایت نیز از روی سیمهای برق سقوط کرد.</p> <p>مقامات محلی بیش از یک ساعت در تعقیب این شامپانزه بودند که از باغ وحش یاگیاما فرار کرده بود. در نهایت آنها به او گلوله ای بی حس کننده و آرام بخش شلیک کردند و توانستند او را نجات دهند.</p>

<p>مقامات محلی در شمال ژاپن موفق به نجات یک شامپانزه نر که از باغ وحش فرار کرده بود، شدند. این شامپانزه پس از فرار از باغ وحش بالای تیر چراغ برق رفته بود و در نهایت نیز از روی سیمهای برق سقوط کرد.</p> <p>مقامات محلی بیش از یک ساعت در تعقیب این شامپانزه بودند که از باغ وحش یاگیاما فرار کرده بود. در نهایت آنها به او گلوله ای بی حس کننده و آرام بخش شلیک کردند و توانستند او را نجات دهند.</p>

تازه‌ترین ویدیو

محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست