ویدیوها

euronews_icons_loading
هنرنمایی یک شامپانزه روی سیم های برق شهری

هنرنمایی یک شامپانزه روی سیم های برق شهری

مقامات محلی در شمال ژاپن موفق به نجات یک شامپانزه نر که از باغ وحش فرار کرده بود، شدند. این شامپانزه پس از فرار از باغ وحش بالای تیر چراغ برق رفته بود و در نهایت نیز از روی سیمهای برق سقوط کرد.

مقامات محلی بیش از یک ساعت در تعقیب این شامپانزه بودند که از باغ وحش یاگیاما فرار کرده بود. در نهایت آنها به او گلوله ای بی حس کننده و آرام بخش شلیک کردند و توانستند او را نجات دهند.