ویدیوها

euronews_icons_loading
رقابت هزاران نفر در مسابقه اسپارتان

رقابت هزاران نفر در مسابقه اسپارتان

سومین دوره مسابقه اسپارتان در مونیخ با حضور شرکت کنندگان جدیدی پایان یافت.
در این رقابت ها بیش از شش هزار نفر قدرت نمایی کردند.