ویدیوها

euronews_icons_loading
نشست سازمان ملل درباره خاورمیانه صحنه جنگ لفظی اسرائیل و فلسطین شد

نشست سازمان ملل درباره خاورمیانه صحنه جنگ لفظی اسرائیل و فلسطین شد

روز دوشنبه، نشست ماهانه شورای امنیت سازمان ملل درباره اوضاع خاورمیانه به صحنه جنگ لفظی بین نمایندگان اسرائیل و فلسطین مبدل شد. دو نماینده در حضور نمایندگان کشورهای دیگر بر سر هم فریاد می کشیدند.