ویدیوها

euronews_icons_loading
زنان بومی بولیوی قله ها را تسخیر می کنند

زنان بومی بولیوی قله ها را تسخیر می کنند

در کشور بولیوی چند زن بومی به چالش عجیبی دست زده اند. آنها در تلاش فتح هشت قله شش هزار متری درسلسله کوههای آند هستند. این زنان به خاطر پوشیدن لباس محلی ایمارا از اقوام بومی ناحیه دریاچه تیتیکاکا معروف هستند.